Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Szanowni Państwo, w cyklu Akademii Lidera Edukacji (ALE…) serdecznie zapraszamy do udziału
w pomocnym w zarządzaniu placówką oświatową seminarium nt.

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w sytuacji reżimu sanitarnego.
Monitorowanie i autoewaluacja – zadania dyrektora

 

 

Podczas spotkania poruszymy m.in. takie tematy, jak:

 • Przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Zalecenia do nadzoru pedagogicznego.
 • Realizacja podstawy programowej a uwarunkowania sanitarne w szkole.
 • Rola autoewaluacji.
 • Monitorowanie (podstawa prawna). Zadania dyrektora i nauczycieli.

 

Autorem programu i prowadzącym zajęcia jest:

Robert Mertuszka - dr nauk humanistycznych, trener, wykładowca;
ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia; specjalista z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Na spotkanie zapraszamy 9 października 2020 r. (piątek) w godz. 12:00 – 15:00
do siedziby Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy.

 

Szkolenie zostanie zorganizowane przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo, dziękując za kolejny rok naszej współpracy edukacyjnej, dziękujemy także za podjęcie wraz z nami narzuconych przez rzeczywistość wyzwań wdrożenia narzędzi pracy zdalnej
w warsztat dydaktyczny.

 

Wysoce satysfakcjonujące jest to, iż zaproponowane webinaria spotkały się z Państwa bardzo przychylnym przyjęciem, umożliwiając naszą wymianę doświadczeń w czasie trudnym, gdy zwykłe reguły życia cywilizacyjnego musiały ulec czasowemu zawieszeniu. Mamy jednak nadzieję, iż czas zagrożenia mija, a szkolenia w formule zdalnej pozostaną wygodną alternatywą dla spotkań na żywo, nie zaś koniecznością.

 

Ponieważ zaś forma zdalna wpisała się już w koloryt pracy szkoły i wzbogaciła Państwa warsztat pracy, proponujemy przed rozpoczęciem tego wyjątkowego roku szkolnego kolejne twórcze spotkania
w wybranej
i możliwej do realizacji formule, zarówno szkoleń otwartych jak i profilowanych: • 2, 3, 4 października 2020 r. (rozpoczęcie kursu) - Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 55-godzinnego kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała.
 


 • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w 36-godzinnym kursie Kadry i płace, który zostanie przeprowadzony w formule hybrydowej

  MODUŁ I - Kadry
  - odbędzie się w formule stacjonarnej w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała 1 i 8 października 2020 r.

  MODUŁ II - Płace - zostanie przeprowadzony w formule online na platformie MyOwnConference 15, 22 i 29 października 2020 r.