Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
mimo dynamicznych zmian związanych ze stanem epidemiologicznym w kraju,
mamy nadzieję na twórcze spotkania w przyjaznym środowisku webinarowym.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu

Szkolenie 15-godzinne, w formule hybrydowej.

Prowadzący: Tomasz Bilicki - pedagog; terapeuta; certyfikowany interwent kryzysowy; trener TUS; twórca metody Motivation Punch

Termin rozpoczęcia zajęć - 5 listopada 2020 r.

JAK POMAGAĆ SOBIE I UCZNIOM W KRYZYSIE

Szkolenie 5-godzinne.

Prowadzący: Tomasz Bilicki - pedagog; terapeuta; certyfikowany interwent kryzysowy; trener TUS; twórca metody Motivation Punch

Termin zajęć - 6 listopada 2020 r.

Szkolenie w formule online.

ZABURZENIA OBSESYJNO - KOMPULSYWNE

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne (OCD) u dzieci i młodzieży. Garść wiedzy przydatnej w szkole

Szkolenie 5-godzinne, w formule online.

Prowadząca: dr Izabela Fornalik - certyfikowana psychoterapeutka CBT, pedagożka specjalna oraz edukatorka seksualna

Termin zajęć: 6 listopada 2020 r.

STRES W PRACY NAUCZYCIELA

Stres w pracy nauczyciela. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Szkolenie 5-godzinne, w formule online.

Prowadząca: dr Agnieszka Mościcka-Teske - psycholog, ekspert z zakresu stresu zawodowego i mobbingu; biegła sądowa.

Termin szkolenia: 7 listopada 2020 r.

UCZĘ ZDALNIE

Uczę zdalnie, czyli narzędziownik nauczyciela w kształceniu zdalnym i hybrydowym

Szkolenie 5-godzinne, w formule online.

Prowadzący: Andrzej Peć - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert z zakresu wykorzystywania nowych technologii w edukacji i grywalizacji

Termin zajęć: 20 listopada 2020 r.

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Awans zawodowy nauczyciela

Szkolenie 5-godzinne, w formule online

Prowadzący: dr Jacek Pierzchała - ekspert w zakresie stosowania prawa oświatowego, administracyjnego, dotacyjnego

Termin zajęć - 21 listopada 2020 r.

NEURODYDAKTYKA

Neurodydaktyka. Od wiedzy neurobiologów do praktyki edukacyjnej

Kurs 30-godzinny, w formule hybrydowej

Prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ - prooagator dydaktyki ewolucyjnej, memetyk

Termin rozpoczęcia zajęć - 4 grudnia 2020 r.

SEKSUALNOŚĆ OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU

Seksualność osób w spektrum autyzmu ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenie 5-godzinne, w formule online.

Prowadząca: dr Izabela Fornalik - certyfikowana psychoterapeutka CBT, pedagożka specjalna oraz edukatorka seksualna

Termin zajęć: 5 grudnia 2020 r.

EDUKACJA POPRZEZ GRY

Edukacja poprzez gry, czyli o wykorzystaniu gier i grywalizacji w edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej

Szkolenie 5-godzinne, w formule online.

Prowadzący: Andrzej Peć - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert z zakresu wykorzystywania nowych technologii w edukacji i grywalizacji

Termin zajęć: 5 grudnia 2020 r.

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI ZAWODOWYMI

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

Szkolenie 5-godzinne, w formule online

Prowadząca: dr Renata Bibik - psycholog; terapeuta, profilaktyk; socjoterapeuta

Termin zajęć - 5 grudnia 2020 r.

KREATYWNE I SKUTECZNE UCZENIE (SIĘ)

Kreatywne i skuteczne uczenie (się) - innowacyjne metody nauczania w dzisiejszej szkole

Szkolenie 15-godzinne, w formule hybrydowej

Prowadzący: Marek Szurawski - trener, ekspert z zakresu wszechstronnego rozwoju możliwości intelektualnych człowieka

Rozpoczęcie zajęć - 5 grudnia 2020 r.