Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zdrowie psychiczne - czym jest i jak o nie dbać

Treści szkolenia OnLine:

  • Czym jest zdrowie psychiczne
  • Jakie są najczęstsze problemy związane ze zdrowiem psychicznym
  • Czym te problemy mogą się objawiać
  • Jak epidemia koronawirusa wpływa na zdrowie psychiczne
  • Jak na co dzień dbać o zdrowie psychiczne
  • Gdzie szukać pomocy, jak wygląda pomoc wirtualna
  • Jak wspierać bliskich w kryzysie psychicznym

 

 
Prowadząca:

Agnieszka Mościcka-Teske - dr n. hum. z zakresu psychologii. Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt. Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Wykładowczyni Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.