Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

30-godzinne szkolenie nadające uprawnienia trenera TUS I i II stopnia

I stopień -uprawniający do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi

II stopień - uprawniający do prowadzenia TUS dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu


Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodyką pracy treningu umiejętności społecznych osób niedostosowanych społecznie oraz w spektrum autyzmu

 • Zdobycie wiedzy o społecznym funkcjonowaniu człowieka

 • Zdobycie kompetencji z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, w tym kształtowania umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, komunikacji społecznej

 • Zdobycie postawy rozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku

Wybrane treści kształcenia:

 • Podstawy teoretyczne rozwoju umiejętności społecznych (w tym m.in.: czynniki warunkujące rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, wybrane zaburzenia w rozwoju)
 • Metody pracy TUS (w tym m.in. diagnozy, techniki i metody, zasady pracy, ewaluacji)
 • Praktyczne techniki i metody rozwijające kompetencje społeczne
 • Trudne zachowania uczestników zajęć TUS
 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia scenariuszy TUS
 • Zasady konstruowania TUS dla osób ze spektrum autyzmu – metodyka prowadzenia zajęć, organizacja procesów
 • Dostosowanie TUS do potrzeb osób w spektrum autyzmu
 • Interakcja, komunikacja i zachowanie osób w spektrum autyzmu w trakcie zajęć TUS
 • Integracja, zaufanie, krytyka a krytykanctwo, samoocena, zasady komunikacji, asertywność, schematyczne myślenie, emocje i uczucia, kontrola w złości
 • Kontakty w sieci, relacje a więzi
 • Rozpoznawanie stresu i techniki relaksacji, zmysły i dobry dotyk

Efekty szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik:

 • w zakresie wiedzy – zna zasady prowadzenia TUS w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz w spektrum autyzmu
 • w zakresie umiejętności - potrafi skonstruować i prowadzić zajęcia zgodnie z metodyką TUS oraz jego modyfikacją w zakresie pracy z osobami w spektrum autyzmu
 • w zakresie postawy - podejmuje refleksje nad własnym stylem pracy w aspekcie umiejętności społecznych

 

 

Autorzy programu i prowadzący zajęcia:

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Absolwent programu szkoleniowego „Sex, Sexuality and Gender: Children and Adolescents” Harvard Medical School.

Krzysztof Durnaś – ekspert z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; coach, trener, mediator, interwent kryzysowy, pracujący w nurcie praktycznej psychologii motywacji. Posiada certyfikowane uprawnienia: międzynarodowy certyfikat AQR badający odporność psychiczną MTQ48; certyfikat International Values Consultant – Lambent Coaching (praca z wartościami), certyfikat Międzynarodowego Konsultanta MindSonar. W ramach ruchu innowacyjnego otrzymał tytuł Lidera w edukacji oraz Kreatora Innowacji. Autor szkoleń dla nauczycieli z zakresu współpracy z rodzicami, coachingu w szkole, oceniania kształtującego i mediacji rówieśniczej. Specjalista w zakresie programowanie i wykorzystania TIK w edukacji, wieloletni dyrektor szkoły.

 

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Trenera Umiejętności Społecznych (TUS I stopnia)
  oraz tytułu Trenera Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży w Spektrum Autyzmu (TUS II stopnia)
 • scenariusze zajęć autorskiego programu KakTUS z załącznikami i pełną obudową programową

 

Organizacja szkolenia:

Zajęcia realizowane będą w formule blended learning:

 • Stacjonarnie – 15 godz. szkolenie

w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy

 • Online – 15 godz. szkolenie
  • praca online na podstawie przygotowanych filmów
  • praca praktyczna ze scenariuszami zajęć autorskiego programu KakTUS
  • konsultacje