Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia

Wstęp do psychotraumatologii

Wsparcie osób z doświadczeniem traumy – perspektywa szkoły

(8-godzinne szkolenie stacjonarne)


Cele szkolenia:

 • zrozumienie zjawiska traumy u dzieci i młodzieży oraz jej skutków

 • zdobycie umiejętności wsparcia uczniów po zdarzeniu traumatycznym

 • rozwijanie umiejętności planowania i realizacji strategii terapeutycznych rozwijanie uważności oraz szacunku dla osób z traumą

Wybrane treści szkolenia:

 • Czym jest trauma?
 • Dziedziczenie traumy
 • Specyfika krzywdzenia dzieci
 • Wczesna trauma przywiązania, rozwojowa i szokowa
 • Reakcje na traumę, pamięć somatyczna
 • Pięć adaptacyjnych stylów przetrwania
 • Złożony zespół stresu pourazowego
 • Zaburzenia dysocjacyjne po traumie
 • Pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych
 • Wsparcie osoby po traumie
 • Psychoedukacja (w tym komiks o PTSD)
 • Poprawa życia codziennego
 • Ciało jako zasób i uzdrowiciel
 • Dwunastostopniowy Program Leczenia Traumy wg Petera Levine
 • Radzenie sobie: emocje, wspomnienia, procesy poznawcze, gniew, strach, wstyd i wina, samookaleczenia, dziecięce części osobowości, lęk przed przywiązaniem
 • Wspieranie rozwoju w dłuższej perspektywie.

 

Nasze szkolenie:

 • stanowi odpowiedź na ważne potrzeby edukacyjne nauczycieli, wychowawców, pedagogów dotyczące higieny psychicznej dzieci i młodzieży, w trudnej sytuacji obciążenia psychicznego, w jakiej obecnie się znajdujemy
 • koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób doświadczających traumy psychologicznej
 • umożliwia nabycie kompetencji pracy z dziećmi i młodzieżą pozwalających na rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwanie dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
 • kładzie nacisk na niezbędność propagowania aktualnej wiedzy na temat traum dzieci i młodzieży i udzielania wsparcia potraumatycznego.
 

Organizacja i zapisy:

Termin szkolenia: 15 czerwca 2024 (sobota), godzina rozpoczęcia zajęć 10.00

Szkolenie realizowane będzie w formule stacjonarnej, w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy, ul. Łukasińskiego 2/3

 

Informacji udzielamy i przyjmujemy zgłoszenia:

mailowo pod adresem:  biuro@annaszywala.pl

telefonicznie pod numerami: 604 461 929, 500 237 020

osobiście w siedzibie Firmy

 

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli (Decyzja nr 38/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 22 listopada 2021 r. o przyznaniu akredytacji Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy)


 

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal