Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia - wprowadzenie do zagadnienia

15-godzinne szkolenie stacjonarne

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z osobami doświadczającymi traumy – perspektywa szkolna.

 

Wybrane treści kształcenia:

- Psychologia traumy, trauma wojenna, transgeneracyjny przekaz traumy, traumy złożone

- Style przetrwania traumy, ASD, PTSD, fragmentacja, aleksytymia i dysocjacja

- Powrót do codzienności, psychoedukacja, ćwiczenie rezyliencji, przetwarzanie traumy

- Techniki pracy:

  • trening oddechu,
  • dwunastostopniowy program leczenia traumy
  • model relacyjny
  • regulacja emocji
  • wspieranie rozwoju w dłuższej perspektywie
  • zróżnicowanie ja

 

Autor programu i prowadzący zajęcia:

Tomasz Bilicki - psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland) oraz nauczyciel. Ukończył m.in. psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje w punkcie interwencji kryzysowej i w ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny). Członek brytyjskiej, branżowej organizacji non-profit Action Trauma.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy.

Planowany termin zajęć:

  • 16 września 2022 (piątek), godz. 15:30 – 19:30 (5 godz. dydaktycznych)

  • 17 września 2022 (sobota), godz. 9:00 – 17:00 (10 godz. dydaktycznych)

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:  biuro@annaszywala.pl,
telefonicznie pod numerami: 500 237 020, 604 461 929, 512 305 222
lub osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica