Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Cel spotkania:

 • zdobycie/ doskonalenie wiedzy i umiejętności
  • metod pracy z osobą doświadczającej kryzysu psychicznego (depresja, niska samoocena, trauma)
  • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z psychoseksualnością
 • rozumienia młodych ludzi i ich zachowania oraz okazywania szacunku i postaw empatycznych
 • świadomości konieczności używania języka merytorycznego, opartego na nauce, wolnego od stereotypów i przekłamań.

Program szkolenia:

1.    Wsparcie w kryzysie – interwencja kryzysowa w szkole

 • Próba zrozumienia problemów zdrowia psychicznego:
  • depresja
  • niska samoocena
  • doświadczenie traumy
 • Poszukiwanie rozwiązania, pierwsza pomoc psychologiczna


2.    Psychoseksualność w szkole

 • Psychospołeczne i biologiczne aspekty seksualności człowieka
 • Seksualność dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością
 • Orientacje a tożsamości: seksualne, psychoseksualne, romantyczne
 • Stres mniejszościowy, problemy i samobójstwa osób LGBT+
 • Prawa seksualne człowieka, uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT+
 • Normy seksualne
 • Coming out, dziecko interseksualne, transpłciowe, niebinarne, queer w szkole
 • Zasady rozmów z dziećmi/ uczniami o seksualności
 • Wsparcie osoby LGBT+ w szkole
 • Edukacja seksualna w szkole – mity i fakty

Autor programu i prowadzący szkolenie:

Tomasz Bilicki - pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Uczestnik programu szkoleniowego „Sex, Sexuality, and Gender: Children and Adolescents” Harvard Medical School.


Informacje organizacyjne:

Data szkolenia: 26 maja 2023 r. (piątek), godz. 12:00 – 15:00.
Miejsce szkolenia: siedziba Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy, ul. Łukasińskiego 2/3

 

Mamy nadzieję, że szkolenie przyczyni się do pogłębionej refleksji na temat edukacji seksualnej prowadzonej w instytucjach oświatowych, jej celów i wartości, i konieczności jej mądrego prowadzenia i dostosowywania do osób z różnorodnymi orientacjami i tożsamościami seksualnymi.