Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KOMPLEKSOWA TERAPIA RĘKI

Kompleksowa terapia ręki

I, II stopnia Diagnoza –Warsztat-Terapia

 III stopnia - Grafomotoryka M2Concept

 

Cel szkolenia
Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez uzyskanie wiedzy teoretycznej
oraz umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń sprawności ręki
w kontekście samoobsługi, w tym w zakresie trudności grafomotorycznych

 

Autorka programu i prowadząca zajęcia

dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent
w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.

 

Efekty szkolenia

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • neurorehabilitacji, diagnozy i terapii dzieci oraz osób dorosłych
  • zaburzeń i usprawniania motoryki małej
  • dysfunkcji procesów integracji sensorycznej i wpływu na rozwój manualny
  • analizy wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod kątem oceny
  • ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki


Zdobycie umiejętności z zakresu:
       •  diagnozowania i terapii napięcia mięśniowego, siły mięśniowej
       •  diagnozowania i terapii czucia powierzchownego, czucia głębokiego
       •  przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania motoryki małej

Zdobycie kompetencji społecznych z zakresu:

  • współpracy z innymi specjalistami i rodziną pacjenta, ucznia


Zajęcia planowane są w formule stacjonarnej w siedzibie
Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy

Rozpoczęcie zajęć I i II stopnia - Diagnoza, warsztat, terapia

24 czerwca 2023 r. (poniedziałek)
25 czerwca 2023 r. (wtorek)

Rozpoczęcie zajęć III stopnia - Grafomotoryka

26 czerwca 2024 r. (środa)