Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Cel szkolenia: doskonalenie kompetencji planowania i realizowania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, w szczególności wspieranie uczniów i dbanie o ich dobrostan w sytuacjach kryzysowych.

Tematyka szkolenia:

  • Krótka historia interwencji kryzysowej. Czym jest interwencja kryzysowa?
  • Wprowadzenie do psychologii kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu. Stres a motywacja
  • Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny ucznia
  • Wybrane problemy psychiczne nastolatków: niska samoocena, depresja, samookaleczania
  • Procedury postępowania w interwencji kryzysowej w szkole/ placówce oświatowej
  • Case study – scenariusze interwencji kryzysowej wobec uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli w sytuacjach
  • Konspekty godzin wychowawczych: Kryzys oraz problemy psychiczne młodych osób

Prowadzenie szkolenia - Tomasz Bilicki - pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię głównie metodą koherencji, opartą na nurtach konstruktywistycznych.

 

Szkolenie w formule stacjonarnej, w siedzibie naszej Firmy w Świdnicy.

 

Zapisy: poprzez kontakt z naszym Biurem:

  • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
  • telefonicznie: 604 461 929, 500 237 020, 512 305 222
  • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal