Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Grafomotoryka

Cel szkolenia:
Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie grafomotoryki.


Wybrane treści kształcenia:

 • Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka
 • Rozwój chwytu pisarskiego
 • Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego
 • Specyficzna diagnoza grafomotoryczna: optymalizacja pozycji, lateralizacja, nacisk, wyhamowanie
 • Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
 • Nieustalona stronność – jak wyznaczyć oko i rękę dominującą
 • Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego
 • Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków, pędzli i innych akcesoriów szkolnych
 • Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego – analiza nakładek
 • Rozwój umiejętności cięcia
 • Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
 • Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek
 • Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
 • Analiza zabaw lub zabawek wspierających umiejętności grafomotoryczne

Efekty szkolenia:

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • neurorehabilitacji, diagnozy i terapii w zakresie grafomotoryki
 • zaburzeń i usprawniania motoryki małej
 • analizy wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod kątem oceny
  ich efektywności w usprawnianiu zdolności grafomotorycznych

 

Zdobycie umiejętności z zakresu:

 • przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania zdolności grafomotorycznych

 

Zdobycie kompetencji społecznych z zakresu:

 • współpracy z innymi specjalistami i rodziną pacjenta, ucznia
 
Autorka programu i prowadząca zajęcia:
dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.